T: Технически инструменти

В епохата на информацията преводаческите услуги са почти неделими от технологията за превод и технологията за превод се е превърнала в основната конкурентоспособност на доставчиците на езикови услуги.В системата за осигуряване на качеството на WDTP на TalkingChina, в допълнение към акцента върху „Хората“ (преводача), тя също така отдава голямо значение на използването на технически инструменти за подобряване на ефективността при управлението на работния процес, непрекъснато натрупване на езикови активи като памет за превод и терминология и при в същото време подобрява качеството и поддържа стабилност на качеството.

Технически инструменти